trở ngại M&A - các bài viết về trở ngại M&A, tin tức trở ngại M&A

1
Sàn
VN-Index
875,91 +1,11 / +0,13%
Lúc 03/06/2020 10:29:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 149.894.491
GTGD: 1,66 triệu
Sàn
HNX-Index
114,02 +0,38 / +0,33%
Lúc 03/06/2020 10:29:23
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 28.291.419
GTGD: 250.186,00
Sàn
UPCOM-Index
55,95 -0,03 / -0,05%
Lúc 03/06/2020 10:29:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 12.061.072
GTGD: 133.708,00

Nguồn: VPBS