Trang trại - các bài viết về Trang trại, tin tức Trang trại

1
Sàn
VN-Index
898,44 +2,47 / +0,28%
Lúc 27/02/2020 14:59:42
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 163.286.587
GTGD: 3,53 triệu
Sàn
HNX-Index
109,36 +2,75 / +2,58%
Lúc 27/02/2020 14:59:42
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 39.242.436
GTGD: 425.577,00
Sàn
UPCOM-Index
55,46 +0,12 / +0,22%
Lúc 27/02/2020 14:59:42
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 14.885.043
GTGD: 361.131,00

Nguồn: VPBS