Trần Quốc Tỏ - các bài viết về Trần Quốc Tỏ, tin tức Trần Quốc Tỏ

1
Sàn
VN-Index
866,95 +5,56 / +0,65%
Lúc 29/05/2020 14:45:18
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 291.851.174
GTGD: 4,29 triệu
Sàn
HNX-Index
109,81 +0,17 / +0,16%
Lúc 29/05/2020 14:45:18
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 52.686.267
GTGD: 489.955,00
Sàn
UPCOM-Index
54,95 -0,06 / -0,11%
Lúc 29/05/2020 14:45:18
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 23.745.602
GTGD: 279.944,00

Nguồn: VPBS