Trần Đình Long - các bài viết về Trần Đình Long, tin tức Trần Đình Long

Sàn
VN-Index
853,33 +5,72 / +0,67%
Lúc 06/07/2020 09:29:06
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 20.578.877
GTGD: 346.166,00
Sàn
HNX-Index
112,18 +0,63 / +0,56%
Lúc 06/07/2020 09:29:06
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 4.566.445
GTGD: 46.941,00
Sàn
UPCOM-Index
56,40 +0,14 / +0,25%
Lúc 06/07/2020 09:29:06
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 1.493.223
GTGD: 25.364,00

Nguồn: VPBS