Trà sữa - các bài viết về Trà sữa, tin tức Trà sữa

1
Sàn
VN-Index
887,61 +6,44 / +0,73%
Lúc 04/06/2020 13:59:25
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 351.005.940
GTGD: 5,40 triệu
Sàn
HNX-Index
117,58 +1,09 / +0,94%
Lúc 04/06/2020 13:59:25
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 195
KLGD: 73.671.908
GTGD: 861.455,00
Sàn
UPCOM-Index
56,30 -0,03 / -0,05%
Lúc 04/06/2020 13:59:25
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 307
KLGD: 57.675.332
GTGD: 833.442,00

Nguồn: VPBS