TP.HCM có hơn 21.900 doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2020

Nhàđầutư
Trong số hơn 21.900 doanh nghiệp thành lập mới, có đến 17.047 doanh nghiệp được cấp phép thuộc khu vực thương mại, dịch vụ, với vốn đăng ký là 322.375 tỷ đồng.
LÝ TUẤN
04, Tháng 08, 2020 | 11:08

Nhàđầutư
Trong số hơn 21.900 doanh nghiệp thành lập mới, có đến 17.047 doanh nghiệp được cấp phép thuộc khu vực thương mại, dịch vụ, với vốn đăng ký là 322.375 tỷ đồng.

dang-ky-doanh-nghiep-1588408944

Ảnh minh họa: Internet

Theo số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020 mà Cục Thống kê TP.HCM vừa công bố, kể từ thời điểm đầu năm đến ngày 15/7, thành phố đã cấp phép cho 21.917 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 385.628 tỷ đồng. So cùng kỳ năm trước, số giấy phép giảm 7,4% và vốn giảm 1%.

Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu có số lượng giấy phép là 15.523, chiếm 70,8% trong tổng số, giảm 7,6% so với cùng kỳ; vốn đăng ký 310.947 tỷ đồng, chiếm 80,6%, tăng 10,2%.

Theo Cục Thống kê, nếu phân theo loại hình Công ty TNHH có đến 18.915 đơn vị, giảm 7,7% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký đạt 143.583 tỷ đồng, giảm 27,7%. Đối với CTCP có 2.859 đơn vị thành lập, giảm 5,5%, với vốn đăng ký 241.914 tỷ đồng, tăng 26,8%. Doanh nghiệp tư nhân có 142 đơn vị, vốn đăng ký đạt 121 tỷ đồng; số giấy phép giảm 17% và số vốn giảm 21,6%.

Trong khi đó, phân theo khu vực, đối với khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, số lượng doanh nghiệp cấp phép là 118 đơn vị, tăng 22,9%; vốn đăng ký đạt 2.411 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực công nghiệp, xây dựng, cấp phép là 4.752 doanh nghiệp, giảm 0,4% so với cùng kỳ; vốn đăng ký đạt 60.843 tỷ đồng, giảm 32,6%. Trong đó, ngành xây dựng có 2.164 doanh nghiệp, vốn đạt 40.411 tỷ đồng, giảm 45,3%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có 2.264 đơn vị, tăng 1,3%, số vốn đăng ký đạt 12.024 tỷ đồng, tăng 9,6%.

Đối với khu vực thương mại, dịch vụ số doanh nghiệp được cấp phép là 17.047, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 322.375 tỷ đồng, tăng 8,2%. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản 1.295 đơn vị, giảm 26,2%; vốn đăng ký 202.344 tỷ đồng, tăng 39,1%. Thương nghiệp có 8.084 doanh nghiệp, giảm 3,7%; vốn đăng ký đạt 49.889 tỷ đồng, giảm 6,1%. Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 2.345 doanh nghiệp, vốn đăng ký 24.855 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm trước, số giấy phép giảm 6,7%, vốn đăng ký giảm 44,2%.

Bên cạnh đó, về tình hình giải quyết việc làm trong thời gian qua, Cục Thống kê TP.HCM cho biết, riêng tháng 7/2020, thành phố đã giải quyết việc làm cho 26.774 lượt lao động; số việc làm mới tạo ra là 12.132 chỗ việc làm.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020, đã giải quyết việc làm cho 172.561 lượt lao động, đạt 57,5% so với kế hoạch và có 78.651 chỗ việc làm mới được tạo ra, đạt 58,3% so với kế hoạch năm 2020.

Mặt khác, tính từ đầu năm đến nay, đã có 98.429 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp và tư vấn các chế độ cho người lao động theo quy định. Trong đó, 89.069 người lao động đã có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Bình luận

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ