TP Hà Nội - các bài viết về TP Hà Nội, tin tức TP Hà Nội

1
Sàn
VN-Index
1.006,19 +0,22 / +0,02%
Lúc 27/11/2020 10:14:07
Cao nhất
25/11/2020
996,80
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 130.299.748
GTGD: 2,79 triệu
Sàn
HNX-Index
147,89 -0,51 / -0,34%
Lúc 27/11/2020 10:14:07
Cao nhất
26/11/2020
147,06
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 15.326.561
GTGD: 230.202,00
Sàn
UPCOM-Index
66,78 +0,28 / +0,42%
Lúc 27/11/2020 10:14:07
Cao nhất
25/11/2020
66,46
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 12.705.554
GTGD: 147.257,00

Nguồn: VPBS