Tour - các bài viết về Tour, tin tức Tour

Sàn
VN-Index
862,55 -0,87 / -0,10%
Lúc 08/07/2020 13:44:11
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 176.595.900
GTGD: 3,25 triệu
Sàn
HNX-Index
113,80 +0,09 / +0,08%
Lúc 08/07/2020 13:44:11
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 19.122.792
GTGD: 223.933,00
Sàn
UPCOM-Index
56,42 +0,07 / +0,12%
Lúc 08/07/2020 13:44:11
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 10.204.894
GTGD: 159.330,00

Nguồn: VPBS