Tổng thống Putin dự lễ khai mạc World Cup 2018 - các bài viết về Tổng thống Putin dự lễ khai mạc World Cup 2018, tin tức Tổng thống Putin dự lễ khai mạc World Cup 2018

1
Sàn
VN-Index
659,47 -36,59 / -5,26%
Lúc 30/03/2020 11:14:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
24/03/2020
652,27
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 129.685.304
GTGD: 1,59 triệu
Sàn
HNX-Index
93,23 -4,12 / -4,23%
Lúc 30/03/2020 11:14:23
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
24/03/2020
95,90
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 27.460.692
GTGD: 216.696,00
Sàn
UPCOM-Index
47,64 -1,18 / -2,42%
Lúc 30/03/2020 11:14:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 10.966.309
GTGD: 143.212,00

Nguồn: VPBS