Tổng Giám đốc Viwasupco - các bài viết về Tổng Giám đốc Viwasupco, tin tức Tổng Giám đốc Viwasupco

1
Sàn
VN-Index
971,02 +2,85 / +0,29%
Lúc 13/12/2019 11:45:01
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 131.261.408
GTGD: 2,41 triệu
Sàn
HNX-Index
103,17 +0,46 / +0,45%
Lúc 13/12/2019 11:45:01
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 19.461.549
GTGD: 161.971,00
Sàn
UPCOM-Index
55,76 +0,24 / +0,43%
Lúc 13/12/2019 11:45:01
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 6.189.433
GTGD: 92.659,00

Nguồn: VPBS