Tội gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử phạt thế nào - các bài viết về Tội gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử phạt thế nào, tin tức Tội gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử phạt thế nào

1
Sàn
VN-Index
955,08 -5,22 / -0,54%
Lúc 11/12/2019 10:14:58
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 74.479.177
GTGD: 1,37 triệu
Sàn
HNX-Index
101,74 -0,30 / -0,29%
Lúc 11/12/2019 10:14:58
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 8.796.586
GTGD: 84.362,00
Sàn
UPCOM-Index
55,37 +0,01 / +0,02%
Lúc 11/12/2019 10:14:58
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 2.412.577
GTGD: 41.552,00

Nguồn: VPBS