tòa nhà Somerset thành phố hồ chí minh - các bài viết về tòa nhà Somerset thành phố hồ chí minh, tin tức tòa nhà Somerset thành phố hồ chí minh

1
Sàn
VN-Index
858,60 +5,86 / +0,69%
Lúc 25/05/2020 14:45:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 290.164.772
GTGD: 5,51 triệu
Sàn
HNX-Index
109,05 +2,01 / +1,88%
Lúc 25/05/2020 14:45:13
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 46.740.147
GTGD: 555.223,00
Sàn
UPCOM-Index
54,71 +0,47 / +0,87%
Lúc 25/05/2020 14:45:13
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 17.543.374
GTGD: 560.053,00

Nguồn: VPBS