Toạ đàm - các bài viết về Toạ đàm, tin tức Toạ đàm

1
Sàn
VN-Index
756,54 +8,52 / +1,14%
Lúc 09/04/2020 10:29:36
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 126.663.254
GTGD: 1,65 triệu
Sàn
HNX-Index
104,59 +0,66 / +0,64%
Lúc 09/04/2020 10:29:36
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 25.375.282
GTGD: 274.962,00
Sàn
UPCOM-Index
50,70 +0,39 / +0,78%
Lúc 09/04/2020 10:29:36
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 7.781.284
GTGD: 88.506,00

Nguồn: VPBS