Tổ Hợp Du Lịch - các bài viết về Tổ Hợp Du Lịch, tin tức Tổ Hợp Du Lịch

1
Sàn
VN-Index
860,82 +3,34 / +0,39%
Lúc 28/05/2020 14:30:16
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 265.027.517
GTGD: 4,62 triệu
Sàn
HNX-Index
109,33 +0,44 / +0,40%
Lúc 28/05/2020 14:30:16
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 38.375.043
GTGD: 457.321,00
Sàn
UPCOM-Index
55,03 +0,10 / +0,18%
Lúc 28/05/2020 14:30:16
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 12.528.059
GTGD: 197.970,00

Nguồn: VPBS