TLP - các bài viết về TLP, tin tức TLP

1
Sàn
VN-Index
983,14 -4,75 / -0,48%
Lúc 22/11/2019 11:59:35
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 103.469.238
GTGD: 2,14 triệu
Sàn
HNX-Index
104,22 -0,52 / -0,50%
Lúc 22/11/2019 11:59:35
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 10.122.920
GTGD: 120.907,00
Sàn
UPCOM-Index
56,48 -0,09 / -0,16%
Lúc 22/11/2019 11:59:35
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 8.783.488
GTGD: 106.149,00

Nguồn: VPBS