Tỉnh Tiền Giang - các bài viết về Tỉnh Tiền Giang, tin tức Tỉnh Tiền Giang

1 2
Sàn
VN-Index
851,20 +4,28 / +0,51%
Lúc 13/08/2020 09:44:16
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 45.648.518
GTGD: 799.858,00
Sàn
HNX-Index
116,31 +0,21 / +0,18%
Lúc 13/08/2020 09:44:16
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 11.326.054
GTGD: 124.025,00
Sàn
UPCOM-Index
57,00 +0,22 / +0,39%
Lúc 13/08/2020 09:44:16
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 2.956.122
GTGD: 45.123,00

Nguồn: VPBS