tín dụng - các bài viết về tín dụng, tin tức tín dụng

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
985,30 +1,74 / +0,18%
Lúc 22/10/2019 11:14:57
Cao nhất
18/03/2019
1007,92
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 113.723.553
GTGD: 1,67 triệu
Sàn
HNX-Index
103,94 -0,07 / -0,07%
Lúc 22/10/2019 11:14:57
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 19.682.500
GTGD: 246.912,00
Sàn
UPCOM-Index
56,64 +0,04 / +0,07%
Lúc 22/10/2019 11:14:57
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 4.652.869
GTGD: 58.451,00

Nguồn: VPBS