Timeshare - các bài viết về Timeshare, tin tức Timeshare

  • Du lịch thông minh có khả năng sinh lời

    Du lịch thông minh có khả năng sinh lời

    Timeshare như là một sản phẩm thông minh dựa trên nguyên lý của nền kinh tế chia sẻ (Sharing economy) trong đó mỗi người có thể sử dụng các tài sản, dịch vụ nhàn rỗi được sở hữu bởi các cá nhân khác thông qua sự chia sẻ.
    Tháng 02, 10,2019 | 07:34
1
Sàn
VN-Index
1.002,91 -7,12 / -0,70%
Lúc 18/11/2019 14:59:30
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 184.310.829
GTGD: 4,20 triệu
Sàn
HNX-Index
105,13 -0,90 / -0,85%
Lúc 18/11/2019 14:59:30
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 20.068.313
GTGD: 239.023,00
Sàn
UPCOM-Index
56,90 -0,10 / -0,18%
Lúc 18/11/2019 14:59:30
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 15.633.524
GTGD: 350.887,00

Nguồn: VPBS