Video | 21,11,2019

Tiền sử dụng đất sẽ tăng gấp đôi?

Nhadautu.vn Nhiều doanh nghiệp, người dân lo lắng, tiền sử dụng đất sẽ tăng mạnh khi Bộ Tài nguyên - Môi trường đang trình Chính phủ dự thảo về khung giá đất, dự kiến sẽ tăng đột biến.