tiến độ dự án metro - các bài viết về tiến độ dự án metro, tin tức tiến độ dự án metro

  • Những dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM đang thực hiện ra sao?

    Những dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM đang thực hiện ra sao?

    Hiện dự án metro số 1 đã hoàn thành được 72,6% khối lương công việc và kế hoạch cho năm 2020 là 85%, còn metro số 2 vẫn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 251.136m2. Trong khi đó, dự án metro số 5 và metro số 3a vẫn đang chờ được phê duyệt.
    Tháng 05, 23,2020 | 02:59
1