thủy ngân - các bài viết về thủy ngân, tin tức thủy ngân

1
Sàn
VN-Index
667,44 +4,91 / +0,74%
Lúc 01/04/2020 09:29:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 28.010.967
GTGD: 436.752,00
Sàn
HNX-Index
93,15 +0,51 / +0,55%
Lúc 01/04/2020 09:29:26
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
31/03/2020
91,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 6.304.801
GTGD: 33.587,00
Sàn
UPCOM-Index
48,01 +0,27 / +0,57%
Lúc 01/04/2020 09:29:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 1.065.064
GTGD: 7.947,00

Nguồn: VPBS