Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Tết - các bài viết về Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Tết, tin tức Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Tết

1
Sàn
VN-Index
987,01 +3,45 / +0,35%
Lúc 22/10/2019 11:29:57
Cao nhất
18/03/2019
1007,92
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 123.262.370
GTGD: 1,86 triệu
Sàn
HNX-Index
104,18 +0,17 / +0,16%
Lúc 22/10/2019 11:29:57
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 20.864.528
GTGD: 255.837,00
Sàn
UPCOM-Index
56,69 +0,09 / +0,16%
Lúc 22/10/2019 11:29:57
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 4.954.923
GTGD: 62.597,00

Nguồn: VPBS