thứ trưởng lương tam quang - các bài viết về thứ trưởng lương tam quang, tin tức thứ trưởng lương tam quang

Sàn
VN-Index
876,74 +12,24 / +1,42%
Lúc 09/07/2020 14:14:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 256.940.754
GTGD: 4,28 triệu
Sàn
HNX-Index
115,80 +1,43 / +1,25%
Lúc 09/07/2020 14:14:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 41.864.186
GTGD: 415.315,00
Sàn
UPCOM-Index
57,09 +0,31 / +0,55%
Lúc 09/07/2020 14:14:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 20.460.140
GTGD: 257.249,00

Nguồn: VPBS