thu hồi hơn 4.000 tỷ đồng - các bài viết về thu hồi hơn 4.000 tỷ đồng, tin tức thu hồi hơn 4.000 tỷ đồng

  • Thanh tra kiến nghị thu hồi 34.500 tỷ chỉ được hơn 4.000 tỷ

    Thanh tra kiến nghị thu hồi 34.500 tỷ chỉ được hơn 4.000 tỷ

    Thanh tra Chính phủ cho biết 6 tháng đầu năm, qua thanh tra phát hiện vi phạm gần 50.340 tỷ đồng, hơn 1.000 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất (đã thu hồi hơn 4.000 tỷ đồng, 2 ha đất).
    Tháng 07, 17,2019 | 05:15
1
Sàn
VN-Index
933,09 -5,04 / -0,54%
Lúc 23/02/2020 11:59:35
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 206.753.001
GTGD: 4,00 triệu
Sàn
HNX-Index
108,07 -1,50 / -1,37%
Lúc 23/02/2020 11:59:35
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 36.723.409
GTGD: 408.662,00
Sàn
UPCOM-Index
56,30 -0,04 / -0,07%
Lúc 23/02/2020 11:59:35
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 19.543.475
GTGD: 281.365,00

Nguồn: VPBS