Thông tư 41 - các bài viết về Thông tư 41, tin tức Thông tư 41

1
Sàn
VN-Index
1.004,19 +1,28 / +0,13%
Lúc 19/11/2019 09:29:31
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 16.323.514
GTGD: 227.764,00
Sàn
HNX-Index
105,26 +0,11 / +0,10%
Lúc 19/11/2019 09:29:31
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 2.644.079
GTGD: 19.065,00
Sàn
UPCOM-Index
56,82 -0,09 / -0,16%
Lúc 19/11/2019 09:29:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 592.094
GTGD: 12.597,00

Nguồn: VPBS