thời điểm dịch chuyển - các bài viết về thời điểm dịch chuyển, tin tức thời điểm dịch chuyển

Sàn
VN-Index
975,53 +1,40 / +0,14%
Lúc 26/04/2019 11:01:36
Cao nhất
15/05/2018
1071,02
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 382
KLGD: 43.854.800
GTGD: 945.667,00
Sàn
HNX-Index
107,17 +0,24 / +0,22%
Lúc 26/04/2019 11:01:36
Cao nhất
08/05/2018
125,31
Thấp nhất
06/07/2018
94,33
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 209
KLGD: 15.470.225
GTGD: 147.152,00
Sàn
UPCOM-Index
55,90 -0,18 / -0,32%
Lúc 26/04/2019 11:01:36
Cao nhất
29/03/2019
57,29
Thấp nhất
12/07/2018
48,60
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 286
KLGD: 5.043.214
GTGD: 94.963,00

Nguồn: VPBS