Thị trường ô tô việt nam - các bài viết về Thị trường ô tô việt nam, tin tức Thị trường ô tô việt nam

1
Sàn
VN-Index
858,60 +5,86 / +0,69%
Lúc 25/05/2020 14:30:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 290.164.772
GTGD: 5,51 triệu
Sàn
HNX-Index
109,34 +2,30 / +2,15%
Lúc 25/05/2020 14:30:13
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 44.838.747
GTGD: 542.864,00
Sàn
UPCOM-Index
54,71 +0,47 / +0,87%
Lúc 25/05/2020 14:30:13
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 16.845.243
GTGD: 546.022,00

Nguồn: VPBS