thị trường Hà Nội - các bài viết về thị trường Hà Nội, tin tức thị trường Hà Nội

1
Sàn
VN-Index
885,82 +1,92 / +0,22%
Lúc 05/06/2020 14:29:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 472.585.381
GTGD: 5,92 triệu
Sàn
HNX-Index
117,67 +0,25 / +0,21%
Lúc 05/06/2020 14:29:26
Cao nhất
04/06/2020
116,48
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 195
KLGD: 63.073.011
GTGD: 671.980,00
Sàn
UPCOM-Index
56,38 +0,05 / +0,09%
Lúc 05/06/2020 14:29:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 307
KLGD: 48.171.779
GTGD: 489.038,00

Nguồn: VPBS