thị phần môi giới - các bài viết về thị phần môi giới, tin tức thị phần môi giới

1
Sàn
VN-Index
847,76 +6,30 / +0,75%
Lúc 10/08/2020 09:29:11
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 32.505.342
GTGD: 529.619,00
Sàn
HNX-Index
113,79 +1,01 / +0,90%
Lúc 10/08/2020 09:29:11
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 12.907.743
GTGD: 92.485,00
Sàn
UPCOM-Index
56,17 -0,05 / -0,09%
Lúc 10/08/2020 09:29:11
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 2.255.208
GTGD: 26.012,00

Nguồn: VPBS