thanh toán - các bài viết về thanh toán, tin tức thanh toán

1
Sàn
VN-Index
855,48 +2,74 / +0,32%
Lúc 25/05/2020 11:15:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 147.865.305
GTGD: 2,64 triệu
Sàn
HNX-Index
108,69 +1,65 / +1,54%
Lúc 25/05/2020 11:15:13
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 24.600.961
GTGD: 290.271,00
Sàn
UPCOM-Index
54,75 +0,51 / +0,94%
Lúc 25/05/2020 11:15:13
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 7.657.930
GTGD: 130.219,00

Nguồn: VPBS