tham vọng toàn cầu của Trung Quốc - các bài viết về tham vọng toàn cầu của Trung Quốc, tin tức tham vọng toàn cầu của Trung Quốc

Sàn
VN-Index
870,40 -0,81 / -0,09%
Lúc 13/07/2020 13:59:19
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 189.141.969
GTGD: 3,19 triệu
Sàn
HNX-Index
115,01 -0,65 / -0,56%
Lúc 13/07/2020 13:59:19
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 26.489.880
GTGD: 291.743,00
Sàn
UPCOM-Index
57,35 +0,10 / +0,17%
Lúc 13/07/2020 13:59:19
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 11.005.268
GTGD: 158.219,00

Nguồn: VPBS