Tết - các bài viết về Tết, tin tức Tết

1 2
Sàn
VN-Index
990,92 +1,06 / +0,11%
Lúc 17/09/2019 11:29:12
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 380
KLGD: 104.459.592
GTGD: 1,97 triệu
Sàn
HNX-Index
101,69 -0,52 / -0,51%
Lúc 17/09/2019 11:29:12
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 17.671.318
GTGD: 223.607,00
Sàn
UPCOM-Index
56,28 -0,26 / -0,46%
Lúc 17/09/2019 11:29:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 296
KLGD: 3.623.241
GTGD: 63.669,00

Nguồn: VPBS