taxi bay - các bài viết về taxi bay, tin tức taxi bay

1
Sàn
VN-Index
903,18 -0,16 / -0,02%
Lúc 25/02/2020 13:29:39
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 156.018.682
GTGD: 2,51 triệu
Sàn
HNX-Index
105,58 +1,40 / +1,34%
Lúc 25/02/2020 13:29:39
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 35.448.968
GTGD: 393.644,00
Sàn
UPCOM-Index
55,35 +0,12 / +0,22%
Lúc 25/02/2020 13:29:39
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 10.456.850
GTGD: 164.836,00

Nguồn: VPBS