Tập đoàn Universal Alloy Corporation\ - các bài viết về Tập đoàn Universal Alloy Corporation\, tin tức Tập đoàn Universal Alloy Corporation\

Sàn
VN-Index
864,53 +1,11 / +0,13%
Lúc 08/07/2020 11:14:10
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 118.473.820
GTGD: 2,13 triệu
Sàn
HNX-Index
113,63 -0,08 / -0,07%
Lúc 08/07/2020 11:14:10
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 13.958.846
GTGD: 158.564,00
Sàn
UPCOM-Index
56,49 +0,14 / +0,25%
Lúc 08/07/2020 11:14:10
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 5.291.141
GTGD: 94.369,00

Nguồn: VPBS