Tập đoàn Samsung - các bài viết về Tập đoàn Samsung, tin tức Tập đoàn Samsung

1
Sàn
VN-Index
1.167,46 +0,68 / +0,06%
Lúc 25/01/2021 14:14:24
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 630.138.373
GTGD: 13,95 triệu
Sàn
HNX-Index
235,46 -4,66 / -1,94%
Lúc 25/01/2021 14:14:24
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 131.065.538
GTGD: 1,87 triệu
Sàn
UPCOM-Index
77,50 -0,10 / -0,13%
Lúc 25/01/2021 14:14:24
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 48.150.100
GTGD: 713.833,00

Nguồn: VPBS