Tập đoàn Novaland - các bài viết về Tập đoàn Novaland, tin tức Tập đoàn Novaland

1 2
Sàn
VN-Index
936,84 -0,61 / -0,07%
Lúc 17/02/2020 10:59:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 91.321.140
GTGD: 1,63 triệu
Sàn
HNX-Index
109,69 -0,05 / -0,05%
Lúc 17/02/2020 10:59:26
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 17.018.328
GTGD: 181.626,00
Sàn
UPCOM-Index
56,43 -0,04 / -0,07%
Lúc 17/02/2020 10:59:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 4.385.172
GTGD: 71.792,00

Nguồn: VPBS