Tập đoàn Nhà nước - các bài viết về Tập đoàn Nhà nước, tin tức Tập đoàn Nhà nước

1
Sàn
VN-Index
863,23 +1,84 / +0,21%
Lúc 29/05/2020 13:15:17
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 207.286.644
GTGD: 2,88 triệu
Sàn
HNX-Index
109,21 -0,43 / -0,39%
Lúc 29/05/2020 13:15:18
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 36.637.097
GTGD: 344.896,00
Sàn
UPCOM-Index
54,92 -0,09 / -0,16%
Lúc 29/05/2020 13:15:17
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 17.578.117
GTGD: 186.561,00

Nguồn: VPBS