tập đoàn Hoa Sen - các bài viết về tập đoàn Hoa Sen, tin tức tập đoàn Hoa Sen

1 2
Sàn
VN-Index
1.012,24 -0,06 / -0,01%
Lúc 15/11/2019 11:14:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 102.045.458
GTGD: 3,00 triệu
Sàn
HNX-Index
106,45 +0,21 / +0,20%
Lúc 15/11/2019 11:14:26
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 14.890.623
GTGD: 242.248,00
Sàn
UPCOM-Index
57,06 +0,35 / +0,62%
Lúc 15/11/2019 11:14:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 5.671.419
GTGD: 82.404,00

Nguồn: VPBS