Tập đoàn Đèo Cả - các bài viết về Tập đoàn Đèo Cả, tin tức Tập đoàn Đèo Cả

1 2
Sàn
VN-Index
893,32 -2,65 / -0,30%
Lúc 27/02/2020 11:29:41
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 86.442.934
GTGD: 1,84 triệu
Sàn
HNX-Index
107,73 +1,12 / +1,05%
Lúc 27/02/2020 11:29:41
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 23.542.117
GTGD: 238.717,00
Sàn
UPCOM-Index
55,51 +0,17 / +0,31%
Lúc 27/02/2020 11:29:41
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 10.388.642
GTGD: 291.209,00

Nguồn: VPBS