Tập đoàn Dầu khí - các bài viết về Tập đoàn Dầu khí, tin tức Tập đoàn Dầu khí

1 2 3
Sàn
VN-Index
659,17 -36,89 / -5,30%
Lúc 30/03/2020 11:59:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
24/03/2020
652,27
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 137.253.393
GTGD: 1,72 triệu
Sàn
HNX-Index
92,82 -4,53 / -4,65%
Lúc 30/03/2020 11:59:23
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
24/03/2020
95,90
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 29.253.742
GTGD: 236.627,00
Sàn
UPCOM-Index
47,68 -1,14 / -2,34%
Lúc 30/03/2020 11:59:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 11.433.701
GTGD: 147.704,00

Nguồn: VPBS