Táo Quân 2019 - các bài viết về Táo Quân 2019, tin tức Táo Quân 2019

1
Sàn
VN-Index
897,20 +1,23 / +0,14%
Lúc 27/02/2020 14:14:42
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 132.954.047
GTGD: 2,76 triệu
Sàn
HNX-Index
109,11 +2,50 / +2,34%
Lúc 27/02/2020 14:14:42
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 36.058.027
GTGD: 386.160,00
Sàn
UPCOM-Index
55,49 +0,15 / +0,27%
Lúc 27/02/2020 14:14:42
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 13.077.775
GTGD: 330.587,00

Nguồn: VPBS