tăng trưởng GRDP năm 2020 của Đà Nẵng - các bài viết về tăng trưởng GRDP năm 2020 của Đà Nẵng, tin tức tăng trưởng GRDP năm 2020 của Đà Nẵng

1
Sàn
VN-Index
848,34 +5,26 / +0,62%
Lúc 12/08/2020 09:29:15
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 33.360.130
GTGD: 579.030,00
Sàn
HNX-Index
116,99 +0,69 / +0,59%
Lúc 12/08/2020 09:29:15
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 6.701.569
GTGD: 84.102,00
Sàn
UPCOM-Index
56,66 +0,14 / +0,25%
Lúc 12/08/2020 09:29:15
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 3.926.734
GTGD: 50.086,00

Nguồn: VPBS