Tăng lệ phí trước bạ với xe bán tải - các bài viết về Tăng lệ phí trước bạ với xe bán tải, tin tức Tăng lệ phí trước bạ với xe bán tải

  • Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019

    Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019

    Tăng gấp 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải; 15 tuổi có thể làm thành viên dây họ; Quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất,... là một trong những chính sách sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019.
    Tháng 04, 01,2019 | 07:43
Sàn
VN-Index
952,55 +5,54 / +0,58%
Lúc 24/05/2019 09:43:55
Cao nhất
07/06/2018
1030,79
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 381
KLGD: 131.033.332
GTGD: 2,89 triệu
Sàn
HNX-Index
105,84 +0,58 / +0,55%
Lúc 24/05/2019 09:43:55
Cao nhất
07/06/2018
118,70
Thấp nhất
06/07/2018
94,33
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 208
KLGD: 33.041.528
GTGD: 423.937,00
Sàn
UPCOM-Index
55,15 +0,28 / +0,51%
Lúc 24/05/2019 09:43:55
Cao nhất
29/03/2019
57,29
Thấp nhất
12/07/2018
48,60
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 288
KLGD: 14.678.030
GTGD: 202.121,00

Nguồn: VPBS