Tân Hiệp - các bài viết về Tân Hiệp, tin tức Tân Hiệp

  • Sản phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với Tân Hiệp Phát?

    Sản phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với Tân Hiệp Phát?

    Sau 25 năm hình thành và phát triển Tập đoàn nước giải khát hàng đầu Việt Nam – Tân Hiệp Phát đã nghiên cứu và phát triển 899 sản phẩm, đây là “tài sản trí tuệ” để Tân Hiệp Phát tiếp tục đi lên thực hiện tầm nhìn của mình về một thương hiệu Việt mang tầm khu vực.
    Tháng 10, 13,2019 | 04:22
1
Sàn
VN-Index
966,98 +5,20 / +0,54%
Lúc 12/12/2019 13:45:00
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 141.481.191
GTGD: 2,53 triệu
Sàn
HNX-Index
102,73 +0,35 / +0,34%
Lúc 12/12/2019 13:45:00
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 20.229.861
GTGD: 182.403,00
Sàn
UPCOM-Index
55,51 +0,11 / +0,20%
Lúc 12/12/2019 13:45:00
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 4.739.730
GTGD: 92.547,00

Nguồn: VPBS