tai nạn giao thông - các bài viết về tai nạn giao thông, tin tức tai nạn giao thông

1
Sàn
VN-Index
929,74 -5,03 / -0,54%
Lúc 18/02/2020 09:44:28
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 32.643.624
GTGD: 595.767,00
Sàn
HNX-Index
109,58 +0,01 / +0,01%
Lúc 18/02/2020 09:44:28
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 6.101.608
GTGD: 67.778,00
Sàn
UPCOM-Index
56,25 -0,01 / -0,02%
Lúc 18/02/2020 09:44:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 4.342.599
GTGD: 192.057,00

Nguồn: VPBS