Sun Grand City Feria - các bài viết về Sun Grand City Feria, tin tức Sun Grand City Feria

Sàn
VN-Index
873,80 +9,30 / +1,08%
Lúc 09/07/2020 13:44:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 229.519.234
GTGD: 3,71 triệu
Sàn
HNX-Index
115,91 +1,54 / +1,35%
Lúc 09/07/2020 13:44:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 37.583.782
GTGD: 373.792,00
Sàn
UPCOM-Index
57,04 +0,26 / +0,46%
Lúc 09/07/2020 13:44:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 18.429.167
GTGD: 227.966,00

Nguồn: VPBS