sở hữu ngân hàng - các bài viết về sở hữu ngân hàng, tin tức sở hữu ngân hàng

  • Đo độ cô đặc sở hữu ngân hàng

    Đo độ cô đặc sở hữu ngân hàng

    Ngân hàng được ví như cỗ máy in tiền khổng lồ, chạy 24/7 bất kể ngày đêm. Nhưng sự hấp dẫn của ngành buôn tiền còn lớn hơn thế.
    Tháng 03, 14,2019 | 08:38
1
Sàn
VN-Index
928,76 +0,83 / +0,09%
Lúc 19/02/2020 15:59:30
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 192.170.084
GTGD: 3,53 triệu
Sàn
HNX-Index
109,29 -0,78 / -0,71%
Lúc 19/02/2020 15:59:30
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 30.586.467
GTGD: 364.632,00
Sàn
UPCOM-Index
56,40 +0,15 / +0,27%
Lúc 19/02/2020 15:59:30
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 29.506.169
GTGD: 1,24 triệu

Nguồn: VPBS