sở hữu ngân hàng - các bài viết về sở hữu ngân hàng, tin tức sở hữu ngân hàng

  • Đo độ cô đặc sở hữu ngân hàng

    Đo độ cô đặc sở hữu ngân hàng

    Ngân hàng được ví như cỗ máy in tiền khổng lồ, chạy 24/7 bất kể ngày đêm. Nhưng sự hấp dẫn của ngành buôn tiền còn lớn hơn thế.
    Tháng 03, 14,2019 | 08:38
1
Sàn
VN-Index
997,10 +1,95 / +0,20%
Lúc 19/09/2019 15:59:15
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 186.921.508
GTGD: 3,90 triệu
Sàn
HNX-Index
103,86 +1,57 / +1,53%
Lúc 19/09/2019 15:59:15
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 25.158.661
GTGD: 353.490,00
Sàn
UPCOM-Index
56,69 +0,28 / +0,50%
Lúc 19/09/2019 15:59:15
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 297
KLGD: 14.443.178
GTGD: 216.195,00

Nguồn: VPBS