số 129 Pasteur - các bài viết về số 129 Pasteur, tin tức số 129 Pasteur

1
Sàn
VN-Index
935,72 +6,96 / +0,75%
Lúc 20/02/2020 14:14:31
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 171.019.212
GTGD: 2,80 triệu
Sàn
HNX-Index
109,59 +0,29 / +0,27%
Lúc 20/02/2020 14:14:31
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 32.529.546
GTGD: 384.748,00
Sàn
UPCOM-Index
56,28 -0,12 / -0,21%
Lúc 20/02/2020 14:14:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 10.192.832
GTGD: 163.015,00

Nguồn: VPBS