SHB - các bài viết về SHB, tin tức SHB

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
913,81 +1,31 / +0,14%
Lúc 29/09/2020 13:14:47
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 277.540.594
GTGD: 5,01 triệu
Sàn
HNX-Index
133,18 +0,06 / +0,05%
Lúc 29/09/2020 13:14:47
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 39.685.470
GTGD: 585.709,00
Sàn
UPCOM-Index
61,71 -0,07 / -0,11%
Lúc 29/09/2020 13:14:47
Cao nhất
28/09/2020
61,24
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 34.926.790
GTGD: 379.250,00

Nguồn: VPBS