Shark Phú - các bài viết về Shark Phú, tin tức Shark Phú

  • Những doanh nhân tuổi Hợi sở hữu nghìn tỷ

    Những doanh nhân tuổi Hợi sở hữu nghìn tỷ

    Doanh nhân sinh năm Hợi là những năm 1935, 1947, 1959, 1971, 1983.... Theo thống kê, dựa trên hồ sơ của CEO của 100 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, số lượng CEO tuổi Hợi chiếm tỷ lệ lớn nhất.
    Tháng 01, 10,2019 | 10:42
Sàn
VN-Index
975,53 +1,40 / +0,14%
Lúc 26/04/2019 11:01:36
Cao nhất
15/05/2018
1071,02
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 382
KLGD: 43.854.800
GTGD: 945.667,00
Sàn
HNX-Index
107,17 +0,24 / +0,22%
Lúc 26/04/2019 11:01:36
Cao nhất
08/05/2018
125,31
Thấp nhất
06/07/2018
94,33
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 209
KLGD: 15.470.225
GTGD: 147.152,00
Sàn
UPCOM-Index
55,90 -0,18 / -0,32%
Lúc 26/04/2019 11:01:36
Cao nhất
29/03/2019
57,29
Thấp nhất
12/07/2018
48,60
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 286
KLGD: 5.043.214
GTGD: 94.963,00

Nguồn: VPBS